Analyser

Dyrkning av genitalprøver

21.07.2023Versjon 0.4

Indikasjon for prøvetaking 

Alminnelig bakteriologisk undersøkelse av underlivsprøver har generelt begrenset verdi og er sjelden indisert. For Seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) og screening for Beta-hemolytiske streptokokker, se egne analyser. Bakteriell vaginose (BV) påvises på legekontoret med Amsels kriterier og ikke ved bakteriologisk dyrkning.

 

Eksempler der dyrkning av genitalprøver kan være aktuelt er:

  • Barrieresvikt som kirurgisk inngrep/instrumentering eller ved fødselsrifter og episiotomi
  • Sår i genitalia (se også SOI)
  • Komplisert soppinfeksjon (vulvovaginitt)
  • Infeksjoner hos barn
  • Gynekologiske indikasjoner som endometritt, for tidlig vannavgang og premature rier
  • Ved intrauterin fosterdød og ved intrauterin infeksjon

 

Se merknader for viktigheten av riktige kliniske opplysninger.

Prøvemateriale 

eSwab

Oppbevaring og forsendelse 

Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25ºC.

Prøver sendes til laboratoriet så raskt som mulig.

Undersøkelsesprinsipp 

  • Bakteriologisk dyrkning
  • Gjærsoppdyrkning

Utførende laboratorium 

Molde

Ålesund

Svar 

Relevante bakterie- og soppfunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse.

Svartid 

2-3 dager

 

Soppdyrkning 7 dager.

Merknader 

Det er svært viktig med kliniske opplysninger da man av og til må bruke selektive dyrkningsmetoder på grunn av mye normalflora.

 

NB! Hvis du er spesialist innenfør gynekologi, angi dette særlig på rekvisisjonen under kliniske opplysninger.