Postoperativ smertebehandling til voksne, inneliggende, gynekologiske pasienter

04.09.2020Versjon 1.6Forfatter: Britt Iren Skeide

Generelt 

Mål for smertebehandling er VAS<4. All medikamentell behandling må individualiseres og ordineres av lege. Obs kontraindikasjoner i forhold til den enkelte pasient. 

Dexametason 

0,25mg/kg po preoperativt eller 0,15mg/kg iv peroperativt

Paracetamol 

 • 15mg/kg iv x 4 (max 1 g x 4) Første dose paracetamol gis iv peroperativt

              eller

 • 20mg/kg po x 4 (max 1,5 g x 4)

NSAIDs 

 • Ketorolac 10-30 mg iv inntil x 3

                      eller

 • Diclofenac 50 mg po/sup inntil x 3

Opioider 

Morfin: Førstevalg ved behandling med opioider.

 • 1-3mg iv eller 3-10 mg sc eller 10-20 mg po (postoperativ avdeling har ikke morfin tabletter)

 

Ketobemidon: Ved nyresvikt eller bivirkning av morfin.

 • Morfin og ketobemidon er ekvipotente.

 

Oksykodon: Ved nyresvikt eller bivirkning av morfin.

 • Oksykodon og morfin er tilnærmet ekvipotente gitt parenteralt.
 • Oksykodon er dobbelt så potent som morfin gitt enteralt.
  • (5 mg oksykodon tabl tilsvarer 10 mg morfin tabl)

 

Subcutan sprøytepumpe over 24 timer

 • Morfin/ketobemidon/oksykodon 0,5 mg/kg
 • Event klonidin 1-2 ug/kg/dg for potensering av effekt
 • Event ketamin 1-2 mg/kg/dg for potensering av effekt eller ved nevropatisk smerte

 

Pasientkontrollert analgesi (PCA)

 • Morfin/ketobemidon/oksykodon 2 mg/mL i 50 mL eller 100 mL kassett.
 • Skal gis via egen venekanyle uten treveiskran.
 • Standard-innstilling:  Sperretid 10 min, bolus 1-2 mg, maks. 4-8 mg/time.

Epidural analgesi 

 • Breiviks blanding: 5 - 12 ml/t, bolus 5 ml/t.

                 eller

 • Naropin 2m/ml: 5-12 ml/t, bolus 5 ml/t