Analyser

Hepatitt B virus e-antigen

02.08.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Overvåkning ved erkjent Hepatitt B-infeksjon og markør for behandlingsrespons.

Se også Hepatitt B (HBV).

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Negativ / Positiv.

Svartid 

1 dag.