Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

SARS-CoV-2 spike antistoff (IgG)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
15.03.2024Versjon 1.9Forfatter: Veselka Dimova, Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-10-18

Indikasjon 

Måling av vaksinerespons.

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Prøvevolum: 500 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Vennligst angi klinisk informasjon inkludert vaksinestatus.

Undersøkelsesprinsipp 

Elektrokjemiluminiscens analyse på automatisk analyseplatform, Roche Cobas Pro (e801).

Kvantitativ SARS-CoV-2 IgG mot spike-protein.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativt resultat: < 0,67 U/ml.

Gråsone resultat: >=0,67 til < =0,93 U/ml.

Positivt resultat: >0,93 U/ml.

Svartid 

1-3 virkedager.

Alle svar legges fortløpende ut elektronisk og er også tilgjengelig via www.helsenorge.no

Måleusikkerhet 

Variasjonskoeffisient 8,08 %.

Usikkert måleområde: 0,67-0,93 IU/ml.

Måleusikkerheten oppdateres årlig. Sist oppdatert 07.03.2024.

Tolkning 

Testen kan påvise antistoff etter vaksinasjon og/eller infeksjon.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.