Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

SARS-CoV-2 spike antistoff (IgG)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
05.06.2023Versjon 1.5

Indikasjon 

  • Måling av vaksinerespons

 

Ved spørsmål om gjennomgått SARS-CoV-2 infeksjon, anbefales SARS-CoV-2 nukleoprotein antistoff (IgM/IgG).

Ved mistanke om aktuell/pågående infeksjon, anbefales SARS-CoV-2 RNA

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Prøvevolum: 500 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering ikke tilgjengelig foreløpig, bruk papirrekvisisjon.

 

Vennligs angi klinisk informasjon inkludert vaksinestatus.

Undersøkelsesprinsipp 

Elektrokjemiluminiscens analyse på automatisk analyseplatform, Roche Cobas Pro (e801).

Kvantitativ SARS-CoV-2 IgG mot spike-protein.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativt resultat: < 0,64 U/ml.

Gråsone resultat: >=0,64 til < =0,96 U/ml.

Positivt resultat: >0,96 U/ml.

Svartid 

1-3 virkedager.

 

Alle svar legges fortløpende ut elektronisk og er også tilgjengelig via www.helsenorge.no

Måleusikkerhet 

Variasjonskoeffisient 5,35 %.

Usikkert måleområde: 0,71-0,89 IU/ml.

Måleusikkerheten oppdateres hvert halvår. Sist oppdatert 27.03.2023.

Tolkning 

Testen kan påvise antistoff etter vaksinasjon og/eller infeksjon.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.