Strong ion difference (SID)

03.04.2024Versjon 1.0
Na (mmol/L)
Cl (ikke fra blodgass; bruk labverdi) (mmol/L)
Slett alle verdier
0

 

 

Referanseområde: 38 (36-40) mmol/L

  • Gå til avsnitt
  • Lukk