Biceps brachii seneruptur - tendinopati og rupturer

03.11.2022Versjon 1.3Forfatter: Berte Bøe og Gilbert Moatshe

Klinikk 

Ruptur gjennom selve muskelen er uvanlig. De fleste rupturer går gjennom senen til det lange hodet. Rupturen skjer inne i selve skulderleddet eller i den intertuberkulare sulcus. Skjer ofte ved tunge løft.

Diagnostikk 

Konturendring fortil på overarmen. Muskelsvakhet ved fleksjon og supinasjon i albuen. Positiv impingement-test ved skulderundersøkelse. MR.

Behandling 

Operasjon er oftest ikke nødvendig. Unge aktive pasienter med særlig behov for supinasjonskraft (f.eks. snekker) vurderes for kirurgi.

 

Operasjonsteknikk: Deltopectoral tilgang. Seneenden festes i bicepssenens sulcus med suturankere med sterk tråd, f.eks. Mitek.

Etterbehandling 

Collar & Cuff (skulderfatle) opp mot 1 uke, deretter fri bevegelse etter smerter. Ikke fleksjon eller supinasjon mot motstand før etter 6 uker. Sportsaktiviteter etter 12 uker.

Kontroll 

Kontroll etter 6-8 uker eller hos egen lege.