Fokuser også på andre skader og kroniske sykdommer

12.02.2020Versjon 1.0

Generelt 

Utbredte hudbrannskader kan føre oppmerksomheten bort fra andre samtidige skader og også andre, kroniske sykdommer.

 

Forsøk via pasient, ledsagere, og ambulansepersonell å få klarlagt skademekanismen med tanke på assosierte skader. En nøyaktig klinisk undersøkelse er derfor påkrevet. Se: også  Bruk av traumeteam.

Inhalasjonsskader 

Røykutvikling i lukket rom gir mistanke om inhalasjonsskade. (se Inhalasjonsskader).

Andre sykdommer 

Tidligere alvorlig sykdom og eventuelt kroniske tilstander noteres. Allergi? Alkohol-/medikamentmisbruk? Psykiske problemer?