Endoskopisk ultralyd

15.09.2021Versjon 1.1

Indikasjoner 

Diagnostikk med cancerstaging i øsofagus og ventrikkel, evt. med finnålsaspirasjonscytologi (FNAC).

 

Diagnostikk med punksjon av lymfeknuter, tumor i mediastinum (transøsofagealt) og submukøse svulster i øsofagus og ventrikkel.

 

Diagnostikk i galleveier og pankreas.

 

Drenasje av cyster og abscesser utgående fra pankreas/etter pankreatitt (etter cystedrenasje gis rutinemessig antibiotika i.v. ciprofloksacin og metronidazol).

Komplikasjoner 

Blødning, perforasjon, infeksjon. Andre avhengig av lokalisasjonen.