Benprøver

28.06.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om osteomyelitt.

Prøvetakingsutstyr 

Blodkulturflasker Stuarts transportagar

 

Til vev fra ortopediske proteseinfeksjoner og osteomyelitt   Benyttes dersom en ikke har mulighet til å benytte blodkulturflasker.

Prøvetaking 

  • Best sensitivitet og minst risiko for forurensing ved bruk av homognisering og overføring til blodkulturmedium direkte etter prøvetakning: Dokument «Prøvetaking ved proteseinfeksjoner», ID 39876 - EQS
  • Stuats medium kan brukes dersom man ikke har mulighet for overstående.
  • Prøver mottatt i formalinløsning egner seg ikke for dyrkning eller PCR-undersøkelse.

Forsendelse 

Blodkulturflasker settes i inkubator ved medisinsk biokjemi umiddelbart etter prøvetakning.

 

Dersom Stuarts transportagar: Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Oppbevares i kjøleskap til forsendelse.