Femurfraktur - Periprostetisk proksimal

22.09.2021Versjon 1.4Forfatter: Fredrik Skauby, Marianne Westberg og Frede Frihagen

Klinikk 

Smerte etter traume. For pasienter med smerter og osteolyse omkring protesen som tegn på løsning er ofte et mindre traume tilstrekkelig for fraktur.

Diagnostikk 

Rtg. i to plan, eventuelt supplert med CT

Klassifisering 

Vancouver:

  • Type A: Trokantær fraktur.
  • Type B: Fraktur rundt protesen.
    • Type B1: Fast protese.
    • Type B2: Løs protese.
    • Type B3: Løs protese og bentap.
  • Type C: Fraktur distalt for protesen.

Behandling 

I påvente av behandling stabiliseres ekstremiteten i sengen.

 

Type A

Udislokerte: Konservativt. Mobilisering til smertegrensen.

Dislokerte: ORIF med f.eks. kabler, kloplate. Vurder konservativ behandling ved kontraindikasjoner mot kirurgi og/eller lite smerter og mobiliserbar pasient.

 

Type B1

ORIF med lateral plateosteosyntese med adekvat lengde og skruer rundt protesen.

Langs protesen festes platen med Locking Attachment Plate (3,5 mm skruer); butte periproteseskruer, lange skruer der mulig, og kabler er mulig i tillegg. Kabler kan være god reposisjonshjelp, men ikke ment som osteosyntese alene. Lang skråfraktur nedenfor implantatet har rimelig tilhelingspotensiale. Tverre frakturer i nivå med stamme eller sementpropp gror dårlig og bør ha strukturelt allograft. Disse kan også vurderes for langstammet revisjon.

 

Type B2

Som B1 + revisjon til langstammet femurkomponent, fortrinnsvis usementert stamme med distal forankring og mulighet for sperring. Hos eldre skrøpelige pasienter med sementert protese, bør sement-i-sement revisjon vurderes.

 

Type B3

Som B2 + ev. benpakking. Vurder strukturelt allograft.

 

Type C

Lateral plateosteosyntese som B1, ev. med strukturelt allograft.

Etterbehandling 

Operatør vurderer grad av osteopeni og stabilitet av osteosyntese. Hovedregelen er belastning til smertegrensen hos eldre.

Komplikasjoner 

Infeksjon, osteosyntesesvikt, non-union. Ved proteserevisjon er det øket risiko for infeksjon og luksasjon. Økt mortalitet.

Kontroll 

Kontroll etter 6 og 12 uker med rtg.

Referanser 

  • Rockwood and Green`s Fractures In Adults. 7th Edition, Vol.2, Lippincott Williams & Wilkins, 2010.