Korsbånd, bakre - PCL Ruptur

24.12.2022Versjon 2.6Forfatter: Sverre Løken og Ragnhild Støen

Definisjon 

PCL = Posterior Cruciate Ligament (bakre korsbånd)

Klinikk 

Isolerte skader ses ved dashbordskade eller direkte traume under idrett. Vær obs på bakre korsbåndskade ved femurfraktur eller traumatisk hofteleddsluksasjon. PCL skader ses ellers som del av kombinerte skader/kneluksasjoner

Diagnostikk 

Positiv bakre sag test, positiv bakre skuffetest, negativ rtg., MR er usikker ved vurdering av kroniske PCL-skader. Økt bakre glidning på 90° i forhold til 30°, taler for en isolert PCL-skade. Knestående stressrøntgenbilder brukes ved kroniske skader for å vurdere grad av bakre løshet (obs måleusikkerhet) - kliniske funn må passe. Gradering:

  • Grad 1: < 8 mm sideforskjell - isolert skade - ikke indikasjon for operasjon
  • Grad 2: 8-12 mm - isolert skader eller en kombinasjonsskade - kan være indikasjon for kirurgi hvis 10 mm eller mer
  • Grad 3: > 12 mm - Kombinert skade (MCL el PLC) - ofte indikasjon for PCL rekonstruksjon sammen andre ligamenter

Behandling 

Ved akutte, isolerte skader av PCL kan pasienten behandles med Jack Brace (spesial pcl brace) i 8 uker i 24 timer, deretter 8 uker ved belastning. Deretter rehabilitering i minst 6 mnd. Rekonstruksjon vurderes dersom pasienten har vedvarende instabilitetssymptomer etter 1 år til tross for gjennomgått rehabiliteringsprogram. Ved akutte, grad 3 kombinerte skader og kneluksasjoner vurderes operativ behandling innen 2 uker. Ved kroniske skader med instabilitet må det vurderes om det er behov for osteotomi før ev. rekonstruksjon.

 

Operasjonsmetode: Vanligvis gjøres rekonstruksjon med achilles allograft, men andre graft kan også brukes. Vi bruker enten single bundle eller double bundle (en tunnel i tibia og 2 tunneller i femur) teknikk ut fra individuell vurdering. Ved multiligamentskader brukes ofte single bundle, ved isolerte skader oftere double bundle.

 

Studier: Vi har for tiden en randomisert studie ved ikke-operativ behandling av akutte bakre korsbåndskader (kan være kombinert med sidebåndskade der det ikke er operasjonsindikasjon). Pasientene randomiseres mellom Jack brace (PCL ortose) og vanlig ortose. Kontaktperson er fysioterapeut Karin Bredland.

Komplikasjoner 

Infeksjon < 1%, DVT ca. 2%, artrofibrose 2-5%.

Kontroll 

Poliklinisk kontroll hos våre fysioterapeuter etter 8 uker, dereetter ortoped etter 4 mnd og 12 mnd.

Prognose 

De fleste pasienter opplever bedring av instabilitetssymptomer etter rekonstruksjon. Ved klinisk undersøkelse vil det ofte være en viss grad av løshet ved bakre skuffetest ved 90 grader fleksjon.En del pasienter med bakre korsbåndskade enten de er rekonstruert eller ikke vil ha fremre knesmerter som merkes særlig når de går ned trapper eller ned bakker. Noen vil utvikle patellofemoral artrose.

Etterbehandling 

Rehabilitering etter rekonstruksjon er med Jack Brace 0-90 grader og inntil 20 kg belastning i 8 uker, deretter full belastning, men med ortose ved belastning i ytterligere 4 måneder.

Referanser 

  1. Spiridonov SI, Slinkard NJ, LaPrade RF. Isolated and combined grade-III posterior cruciate ligament tears treated with double-bundle reconstruction with use of endoscopically placed femoral tunnels and grafts: operative technique and clinical outcomes. J Bone Joint Surg Am. 2011 Oct
  2. Wijdicks CA, Kennedy NI, Goldsmith MT, Devitt BM, Michalski MP, Årøen A, Engebretsen L, LaPrade RF. Kinematic analysis of the posterior cruciate ligament, part 2: a comparison of anatomic single- versus double-bundle reconstruction. Am J Sports Med. 2013
  3. Chahla J, Moatshe G, Engebretsen L, Laprade RL. Anatomic double-bundle PCL reconstruction. JBJS Essential Surg Tech2017 March 27; 7 (1)
  4. Chahla J, Williams BT, LaPrade RF. Posterior Cruciate Ligament. Arthroscopy. 2020 Feb;36(2):333-335.