Intensiv og postoperativ

16.05.2023Versjon 0.5

1. Tidspunkt for første pasient

Første pasient
Mandag 09:15
Tirsdag 09:30
Onsdag 09:15
Torsdag 09:15
Fredag 10:00
Lørdag 09:30
Søndag/Helligdag

10:00

2. Hvem møter?

 • KSK
  • Intensivoverlege
  • Overlege anestesi fra respektive SOP-seksjon ved Postop
  • A-vakt eller pasientansvarlig sykepleier
 • Traumesenteret:
  • Traume for- og bakvakt
  • Rehabiliterings-lege, når tilstede.
  • Traumekoordinator
 • Andre
  • Alle involverte spesialiteters bakvakter eller pasientansvarlige
  • Fysioterapeut

3. Hvem kaller inn?

 • Traumekoordinator (973338) setter opp en tidsplan for visitten, med 5-15 minutter per pasient.
 • Varsler intensivlegen (972548) og kaller inn aktuelle bakvakter, fysioterapeut, pasientansvarlig sykepleier og event andre involverte.
 • Lørdag, søndag og helligdager avtaler traume forvakten (975840) med intensivlegen om det skal være visitt, hvem som skal kalles inn, og hvem som skal kalle inn de aktuelle bakvakter.

4. Hvor møter vi?

 • Møterommet på Intensivmedisinsk seksjon.

5. Innhold

 • Intensivoverlege eller overlege anestesi fra respektive SOP-seksjon presenterer anamnese, forløp, kliniske funn og resultater av undersøkelser og lab.

 • Bestemme behandling for neste døgn
  • Antibiotikaprofylakse?
  • Tromboseprofylakse versus cyklokapron (hvis < 3 timer fra skade)?
  • Smertelindring?
  • Jejunostomikateter på store skader som involverer buken?
  • Blodtrykksgrenser?
  • Fysioterapi?
  • Støttestrømper?
  • Sosionom?
  • Psyk konsult?

 • Bestemme hvilke supplerende undersøkelser som skal gjøres;
  • Overlegen ved intensiv eller overlege anestesi fra respektive SOP-seksjon rekvirerer
   • Ekko cor, ultralyd abdomen?
   • Bronkoskopi?
   • TEG?
   • Trykkmåling i ekstremiteter? Foreligger losjesyndrom?
  • Respektive bakvakter kirurgi rekvirerer
   • Radiologiske undersøkelser?
   • Andre fagspesifikke undersøkelser
 • Pårørende
  • Hvem har hatt kontakt med hvilke pårørende?
   • Hva er sagt?
  • Hvem skal ha ansvar for å holde kontakten videre?
   • Hvilken informasjon/konklusjoner skal vi gi?
  • Hvis kontakinformasjon til pårørende er ukjent, hvordan og hvem skal vi finne kontaktinformasjonen?

 • Konklusjon med tentativ plan for de neste fem døgn
  • Avdelingstilhørighet?
  • Skal bli liggende eller kan gå til ordinær sengepost?
  • Bakvakt i gjeldende spesialitet rekvirerer eventuell operasjon i Orbit og varsler operasjonspersonell
  • Avtale ny traumevisitt neste dag, hvis pasienten blir liggende

 

 

6. Lage notater i DIPS.

 • Overlege anestesi lager en oppsummering av punkt 6 over.
  • DIPS: Ctrl+F9 - > velg "journalnotat" - > Enter - > Shift+F8 - > skriv «Traume» - > Enter
 • Traume for-/bakvakt gjør tertiærundersøkelse og lager eget notat, samt rekvirerer eventuelle nødvendige tilleggsundersøkelser som følge av tertiærundersøkelsen.
  • DIPS: Ctrl+F9 - > velg "Tilsynsnotat" - > Enter - > Shift+F8 - > skriv «Tert - > Enter
  • Traume for-/bakvakt vurderer om man skal henvise til rehabilitering hos alvorlige multitraumer, ved tvil kontaktes rehabiliteringslege.
 • Øvrige bakvakter lager egne notater med sine faglige vurderinger (Bruk Tilsynsnotat)
 • Gå til avsnitt
 • Lukk