Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

BK virus DNA kvantitering

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Sendes OUS Rikshospitalet. Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
12.04.2024Versjon 1.1

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om og screening for polyomavirus‐assosiert nefropati hos nyretransplanterte
  • Mistanke om BK virus som årsak til hemorrhagisk cystitt hos benmargstransplanterte
  • Mistanke om BK virus som årsak til ureterstriktur hos immunsupprimerte

Prøvemateriale 

EDTA-plasma

 

Urinprøve til virusanalyser bare ved mistanke om hemorrhagisk cystitt eller ureterstriktur.

Normalt 800 µL.

 

For andre materialer, se: BK virus DNA.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

 

Påvist virus DNA angis i kopier/mL.

Svartid 

1 - 3 virkedager.

Tolkning 

  • Kvantiterbart område: 230 kopier/mL - 23 000 000 kopier/mL.
  • Deteksjonsgrense: 60 kopier/mL.

 

For EDTA plasma:

Resultat Resultatkommentar
Negativ < 60 kopier/ml (Ikke påvist)

Positiv

< 1000 kopier/ml Lav mengde BK-virus i blod. Ingen klinisk betydning
Positiv 1000 - 10000

kopier/mL

Moderat mengde BK-virus i blod Ingen sikker klinisk betydning, men undersøkelsen anbefales gjentatt om 1 måned.
Positiv >10 000 kopier/mL Høy mengde virus i blod. Kan ha klinisk betydning

 

For urin:

Høy virusmengde: 10 000 000 kopier/mL.