Abstinenstilstander

12.10.2022Versjon 1.6Forfatter: Geir Stray Andreassen

Generelt 

Diagnostikk og behandling av abstinenser er utførlig beskrevet i Metodebok for medisinsk avdeling.

Det vises til https://metodebok.no/index.php?action=topic&item=ZuJagJkB