Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Parotittvirus RNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
05.12.2023Versjon 1.4Forfatter: Ingvild Klundby, Elisabeth Toverud Landaas, Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-23

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om kusma (epidemisk parotitt).

Prøvemateriale 

Penselprøve fra munnslimhinne i virus transportmedium.

Spinalvæske i steril prøvebeholder i tillegg ved meningitt/encefalitt.

Minimum 200 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Prøvetaking og behandling 

Før penselen rundt i munnhule og svelg på flere steder, helst også omkring utførselsgangene fra glandula parotis.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av parotittvirus RNA med in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist / Ikke påvist

Svartid 

1-2 virkedager.

Tolkning 

Dersom parotittvirus RNA påvises i klinisk prøvemateriale, innebærer dette aktuell sykdom.

Merknader 

Endemisk parotitt (kusma) er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er akkrediter etter ISO 15189.