Analyser

Malaria mikroskopi

15.12.2020Versjon 1.3Forfatter: Andreas Lind

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

EDTA-blod. Tynn- og tykkdråpepreparat.

Lokale variasjoner kan forekomme.