Analyser

HIV-screening

04.08.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om HIV-infeksjon
  • Screening i sammenheng med annen utredning

 

Se HIV.

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Serologi - HIV-1 antigen/antistoff+HIV-2 antistoff

Utførende laboratorium 

Molde/Ålesund

Svar 

Negativ / Positiv

Tolkning 

  • Negativt resultat i prøve tatt 3 måneder etter siste smitteeksponering utelukker HIV-infeksjon
  • Alle prøver som ikke har negativt resultat, undersøkes videre med konfirmasjonstester (se HIV) og kommenteres spesielt
  • Hos barn født av mødre med HIV-infeksjon kan maternelle antistoffer påvises opptil 18 mnd alder

Merknader 

HIV-infeksjon er nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.