Analyser

SARS-CoV-2 RNA/Influensa A/B - Hurtig PCR - Akuttmottak

09.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon 

Pasienter som legges inn med klinisk misstanke eller nylig smitte eksponering for SARS-cov-2 eller influensa.

 

Testen er kostbar (600 kr) og skal ikke brukes ved svak indikasjon eller til testing av ansatte.

Prøvemateriale og prøvetaking 

Oppbevaring og forsendelse 

Rask håndtering i akuttmottak

Svar 

SARS-CoV-2 RNA: Påvist/Ikke påvist.

Ved Inkonklusivt resultat, anbefales ny prøve.

 

Alle svar legges fortløpende ut elektronisk i pasientjournal og helsenorge.

Svartid 

Ca 90 minutter fra mottatt prøve til ferdig svar ut. På kveld/natt må det påregnes noe lengre svartid.

Tolkning 

Et negativt resultat vil ikke sikkert kunne utelukke smitte hvis prøven tas i inkubasjonstiden. Ved nedre luftveisinfeksjoner kan det være lav/ikke påvisbar virusmengde i øvre luftveier.

 

Ved negativt resultat i prøve fra øvre luftveier bør dråpesmitteregime opprettholdes hos pasienter der det fortsatt er sterk mistanke om Covid-19 i nedre luftveier.