Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Epstein-Barr virus (EBV)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
14.06.2021Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mononukleose eller mononukleoselignende sykdom (se også Cytomegalovirus)
  • Mistanke om alvorlig EBV-betinget sykdom
  • Immunstatusundersøkelse hos donor og mottager før transplantasjon og hos andre pasienter som skal utsettes for immunsuppresjon

Analyser 

Immunstatusundersøkelse:

 

Sykdomsutredning:

 

Immunsupprimerte:

 

Tolkning 

  EBNA anti-VCA IgG anti-VCA IgM Heterofilt antistoff*
Tidligere gjennomgått infeksjon  +/- + - -
 Nylig gjennomgått infeksjon - + + +/-
 Aktuell infeksjon +/- + +/-
 Ikke immun - - - -

*Heterofile antistoffer kan påvises  tidligst etter 1 uke og forblir positiv i 8-9 uker etter primærinfeksjon.