Hypoglykemi, 72 timers fastetest

18.09.2018Versjon 1.1Forfatter: Mikkel Høiberg, Elisabeth Qvigstad, Dag Hofsø, Stine L. Fougner og Anders P. Jørgensen

Indikasjon 

Test for å påvise fastende hypoglykemi spesielt ved mistanke om insulinom. 

Kontraindikasjon 

Ingen

Praktisk gjennomføring 

 • Gjør klar utstyr til blodprøvetakning
 • Anlegg perifer venekateter i albuevene for prøvetakning
 • Ha søt saft eller annen sukkerholdig drikke tilgjengelig
 • Ha 1000 ml glukose 50 mg/ml tilgjengelig     
 • Blodsukker måles hver 4.time
 • Dersom blodsukker mellom 2,5-4 mmol/L fortsettes testen, mål blodsukker annen hver time
 • Ved symptomer/tegn på hypoglykemi måles vevsglukose, og ved funn av signifikant hypoglykemi (< 2,5 mmol/L) tas det med en gang laboratorieanalyser: p-glukose, s-insulin, pro-insulin og C-peptid. Be om raskt svar på p-glukose.
 • Mål ev. urin-ketoner eller b-β-OH-butyrat (ev. ta av ekstra prøveglass for senere medikamentanalyse). 

 

OBS! Ikke korriger blodsukker før det er tatt venøs prøve til laboratorieanalyser. Dersom pasienten ikke har uttalte symptomer vent på p-glukose svaret fra laboratoriet før testen avsluttes.

 

Ved milde hypoglykemisymptomer og blodsukker mellom 2,5 og 2,0 mmol/L gis karbohydrater peroralt (1-2 glass søt saft/juice/melk + 1-2 skiver brød).

 

Ved bevisstløshet eller kramper eller blodsukker < 2,0 mmol/L gis 100-200 ml Glukose 50 mg/ml raskt intravenøst. Dosen kan gjentas ved behov.

 

Hvis det ikke opptrer hypoglykemi i løpet av 72 timer avsluttes testen. 

Bivirkninger/Komplikasjoner 

Hypoglykemi

Diagnostikk 

 • Høyt insulin og lav C-peptid, vurder om pasienten har selv-administrert insulin
 • Hypoglykemi og insulin > 18 pmol/L (3,3 µU/mL) og C-peptid > 200 pmol/L (0,6 ng/ml) og proinsulin > 5 pmol/L og lavt ketonnivå er diagnostisk for insulin mediert hypoglykemi1
 • Hypoglykemi og proinsulin > 5 pmol/L har sammen med C-peptid > 200 pmol/L (0,6 ng/ml) større diagnostisk spesifisitet og sensitivitet for insulinom enn insulin2

 

Manglende hypoglykemi under 72 timers faste utelukker ikke insulinom.

 

1Endocrine Society clinnical guidelines, referanse 1

2Se referanse 2, Vezzosi 2007 

Referanser