Om metodebok Intensiv

19.09.2017Versjon 1.0

Generelt 

Kjære leser.

 

Metodeboken til intensivseksjonen, KSK, HUS, foreligger nå i revidert versjon våren 2017. For første gang i en hel-digital versjon! Boken inneholder 88 metoder/rutiner og det er en ny metode inkludert som heter Sepsis team, dette er en beskrivelse av administrative rutiner ved mottak av septisk sjokk pasienter.

 

Metodeboken er primært tilpasset HUS sine rutiner, og vår Intensivmedisinske seksjon spesielt. Ikke alle metoder kan eller bør automatisk brukes i andre sammenhenger. Imidlertid er mange medisinske rutiner generelle av natur, og det er hyggelig for oss at interessen for en slik metodesamling forsatt er stor.

 

Takk til medarbeidere på intensivseksjonen for kommentarer og kritikk og utarbeidelse av nye prosedyrer, samt til kolleger fra andre avdelinger som har bidratt (disse er beskrevet under hver metode, sjekk symbolet opp til høyre for tilgang)

 

Metodeboken finnes nå tilgjengelig på web på egen nettside (kskhus.prosedyrer.no) og som en app (MyMedicalBooks).

 

Bergen, Våren 2017

Hans Flaatten (professor og overlege, hovedredaktør)

Stig Gjerde (seksjonsoverlege)