Analyser

Beta-glukan

08.04.2024Versjon 1.7

Indikasjon 

Mistanke om invasiv soppinfeksjon hos risikopasienter.

De fleste patogene sopparter har (1-3)-β-D-glukan som celleveggskomponent. Ved infeksjon med disse soppartene slippes (1-3)-β-D-glukan ut i blodomløpet. Deteksjon av forhøyede verdier av (1-3)-β-D-glukan i serum kan derfor fungere som et hjelpemiddel i diagnostisering av pasienter i risikosonen for å få invasive soppinfeksjoner.

 

Kryptokokker og ulike Mucoralesarter (bla Mucor, Rhizomucor, Rhizopus og Lichtheimia) har lite eller ingen (1-3)-ß-D-glukan i celleveggen, og testen kan derfor ikke påvise infeksjoner med disse soppartene. Testen er også uegnet til å påvise Blastomyces dermatitidis når den er i gjæringsfasen da den produserer lite (1-3)-ß-D-glukan.

Prøvemateriale 

Serum uten gel, minimum 200μl.

 

Prøvemateriale fordelt til sekundærglass kan ikke benyttes pga fare for kontaminering.

 

Hemolysert, lipemisk, ikterisk og avpipettert serum er ikke egnet materiale.

Prøvetaking 

Pga fare for kontaminasjon med betaglukan MÅ det sendes uåpnet prøveglass for analysering

 

Serum uten gel: Transporteres og oppbevares forseglet. Holdbarhet for uåpnet prøveglass: 5 døgn i 2-8 ºC.

Oppbevaring og forsendelse 

 • Serum må ikke kontamineres og primærglasset må derfor ikke åpnes og avpipetteres.
 • Om ikke prøven kan sendes samme dag skal den oppbevares kjølig (2-8 °C) og sendes så raskt som mulig.
 • På laboratoriet blir prøvene oppbevart i beholdere som er fri for interfererende nivåer av (1-3)-ß-D-glukan.

Undersøkelsesprinsipp 

 • Mikroplate basert test som måler (1-3)-ß-D-glukan i serum.
 • Analysen er basert på en modifikasjon av Limulus Amebocyte Lysate (LAL) aktiveringsvei. Fungitell-reagenset er modifisert til å eliminere faktor C og vil derfor kun reagere på (1-3)-ß-D-glukan ved Faktor G-mediert aktiveringsvei.

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Prøvesvar gis ut i pg/ml og PÅVIST/IKKE PÅVIST

 

Produsenten angir følgende grenser:

 • Negativ: < 60 pg/ml
 • Gråsone: 60-79 pg/ml
 • Positiv: ≥80 pg/ml

 

Teknisk cut-off for analysen er 70 pg/ml

Svartid 

Når analysen er fullt implementeri i rutinen planlegges den utført 2 dager/uke, i innkjøringsfasen noe sjeldnere.

 

Elektronisk svar fortløpende i DIPS, for eksterne rekvirenter sendes skriftlig svar neste hverdag

Tolkning 

 • Positiv betaglukan kan være indikasjon på aktuell infeksjon, men pga mulige feilkilder bør resultatet verifiseres i ny prøve.
 • Negativ prediktiv verdi er god hos pasienter med høy sannsynlighet for aktuell soppinfeksjon dersom kryptokokkinfeksjon og mukormykose er usannsynlig.

 

Feilkilder
Soppinfeksjonens vevslokalisering, innkapsling og mengden av (1-3)-ß-D-glukan kan påvirke resultatene i denne testen.

 

Analysen påviser ikke sopparter som Kryptokokker eller Mucoralesarter som Lictheimia, Mucor, Rhizomucor og Rhizopus da disse har lite (1-3)-ß-D-glukan i celleveggen. Blastomyces dermatitidis, produserer bare lave verdier av (1-3)-ß-D-glukan i sin gjæringsfase og kan normalt ikke påvises.

 

For pasienter som har blitt behandlet med serumalbumin, immunglobulin eller der det er brukt bandasje som inneholder glukan ved kirurgi skal en vente i 3-4 dager med prøvetaking. Dette er fordi det tar noen dagen før (1-3)-ß-D-glukan nivået i serum normaliseres.

 

Andre feilkilder:

 • Hemolyse
 • Blakket prøve forårsaket av lipemi
 • Forhøyet bilrubin
 • Forstyrrende faktorer i prøven
 • Bruk av utstyr som er en kilde til glukankontaminasjon
 • Prøvetransport og oppbevaring

Akkreditert 

Ikke akkreditert analyse.