Humant immunsviktvirus (HIV)

29.05.2024Versjon 1.8

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om HIV-infeksjon.
  • Screening i sammenheng med annen utredning.
  • Spesielle analyser for oppfølging av erkjent HIV-infeksjon.

 

Se også Håndbok Infeksjonsmedisin Hiv-infeksjon.

Analyser 

Primær screening

HIV-1+HIV-2 antistoff+antigen

 

Ved reaktiv screening gjøres særskilte bekreftende undersøkelser etter vurdering av lege på serologisk enhet

 

Ved nyoppdaget/erkjent HIV

Tolkning 

Supplerende HIV-analyser tolkes samlet og kommenteres av lege på serologisk enhet med spesialkompetanse innen HIV-diagnostikk.

Merknader 

Avdeling for Mikrobiologi OUS er referanselaboratorium for HIV i Norge og tar imot prøver fra hele landet.

 

HIV-infeksjon er anonymt meldepliktig (Gruppe B).

 

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.