Analyser

HIV DNA (provirus)

  Sendeprøve: Oslo Universitetssykehus, Ullevål
04.08.2022Versjon 0.4

Indikasjon for prøvetaking 

Se HIV.

  • Reell mistanke om HIV-smitte 1-15 dager etter smitteeksponering - HIV-1 antigen/antistoff+HIV-2 antistoff anbefales som primær screeninganalyse
  • Oppfølging av barn født av mødre med kjent HIV-1-infeksjon
  • Ved usikre resultat fra andre HIV-konfirmasjonstester

Prøvemateriale 

Kun EDTA fullblod.

Minimum 300 µL.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av HIV-1 proviralt DNA i leukocytter med konvensjonell in-house nested polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

OUS - Ullevåll

 

Rekvisisjon

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

2-7 virkedager.

Tolkning 

  • Nylig smitte med HIV kan ikke utelukkes selv om HIV DNA (provirus) er negativ
  • Serologi er bedre egnet enn PCR til å utelukke HIV-infeksjon, negativ HIV-1 antigen/antistoff+HIV-2 antistoff i prøve tatt 3 måneder etter siste smitteeksponering utelukker HIV-infeksjon

Merknader 

Avdeling for Mikrobiologi, OUS Ullevål har referansefunksjon for HIV.