Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Varicella-zoster virus IgM

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
21.03.2024Versjon 1.4Forfatter: Nejra Dautbegovic, Andreas LindGodkjent av: Kristine SchiøtzGodkjent dato: 2023-12-05

Indikasjon for prøvetaking 

Se Varicella zoster virus (VZV).

 

Ved aktuell infeksjon anbefales generelt prøve fra mistenkt infeksjonsfokus, f.eks. Spinalvæske, Vesikkelinnhold eller Sårsekret til Varicella-zoster virus DNA.

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 200 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, LiaisonXL DiaSorin.

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-3 virkedager.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.