Analyser

Dyrkning av abscess/pussprøver

10.04.2024Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om dypere infeksjoner i hud og bløtvev. Abscesser i indre organer. Pussansamlinger i kroppens hulrom, f.eks. ved empyem, artritt og bakteriell peritonitt.

Prøvemateriale 

Se Abscess-/pussmateriale.

 

Puss, aspirat eller biopsi fra infisert område på sterilt glass eller sprøyte. Unngå luft i sprøyte/prøvebeholder for å sikre optimal anaerob diagnostikk.

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.

Undersøkelsesprinsipp 

  • Bakteriologisk dyrkningsmetodikk. Alle pussprøver fra dype lokalisasjoner dyrkes anaerobt
  • Spesifikk gjærsoppdykning gjøres ved alle intraabdominale prøver og ellers dersom vurdert aktuelt
  • For spesialdyrkninger som for eksempel Mykobakteriedyrkning må dette angis spesifikt på rekvisisjonen

Svar 

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse der dette er indisert.

  • I prøver tatt fra normalt sterile områder vil som hovedregel alle funn regnes som signifikante og rapporteres til rekvirent
  • I prøver tatt fra eller i tilknytning til ikke-sterile områder vil kontaminerende normalflora kunne være tilstede og i hovedsak rapporteres kun funn av mikrober som vurderes som sannsynlig eller mulig patogene

Svartid 

  • Negative prøver: Aerob dyrkning 2 døgn, anaerob dyrkning 3 døgn.
  • Positive prøver: Vanligvis 3-5 døgn.

 

Ved mistanke om særlig langsomtvoksende bakterier vil dyrknings- og svartiden forlenges.

Merknader 

  • Send alltid puss eller væske der dette er mulig. Kun penselprøve er bare aktuelt ved svært lite prøvemateriale
  • Alle abscess/ pussprøver fra dype lokalisasjoner dyrkes anaerobt og det er viktig at prøvematerialet er i minst mulig kontakt med luft
  • Ved puss fra overfladiske sår eller andre områder som er i kontakt med luft, er anaerob etiologi ikke sannsynlig og slike prøver bør rekvireres som Sårsekret slik at de blir håndtert korrekt i laboratoriet

Akkreditert