Endoskopi

15.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Gastromedisinsk avdeling


Definisjon 

Store deler av tarmtrakten kan undersøkes og behandles endoskopisk.

Forberedelser 

Henvisning til Gastromedisinsk poliklinikk, og etter konferanse med gastromedisinsk bakvakt (581-73590) ved ø. hjelp. OBS: Problemstilling! Annen alvorlig sykdom? Tidligere undersøkt her? Ventrikkeloperert? Medikamenter? (Marevan (INR samme dag), NSAIDs, ASA). Insulinkrevende diabetes? Smitte?

 

Blødning? Ved mistanke om akutt blødning, kontakt gastromedisinsk bakvakt.

Pasienten må stabiliseres/få blod før prosedyren.

 

Faste 4 timer før øvre endoskopi (nødvendige medisiner og litt vann/saft er OK).

 

Sedasjon/smertestillende: Enkelte undersøkelser innebærer smerte og ubehag, og det gis evt. smertestillende og sedativa. Av og til er det behov for anestesi, og dette må i så fall avtales på forhånd. Pasienten må gis grundig informasjon om undersøkelsen (gjennomføring, hensikt og mulige komplikasjoner).

 

Akutt koronarsykdom er en relativ kontraindikasjon mot endoskopi pga. belastningen.

 

Biopsering og terapi med blødningsrisiko bør være vurdert på forhånd og INR >2 er en kontraindikasjon

 

Pasienten skal medbringe kurve til undersøkelsen.