Arginin-GHRH test

29.04.2024Versjon 1.2Forfatter: Anders P. Jørgensen

Indikasjon 

Test for å bedømme hypofysens veksthormon (VH) reserve ved mistenkt veksthormonmangel. Egnet ved kontraindikasjoner for Insulin-toleranse test (ITT) og hos overvektige pasienter.

Kontraindikasjon 

Tidligere allergisk reaksjon på arginin.

Praktisk gjennomføring 

Pasientene møter om morgenen, fastende fra kl. 24. Kan drikke vann.

  • Anlegg perifer venekateter i albuevener begge sider.
  • Pasienten hviler i seng eller liggestol i 30 minutter før testen startes og blir liggende under testen.
  • Ta blodprøve til VH før infusjonen startes (0 prøve).
  • Gi oppløst 100 µg GHRH som støt i.v.
  • Gi deretter Arginin 0,5g/kg kroppsvekt (maks. 30 g) løst i 100 ml NaCl 9 mg/ml som infusjon med pumpe over 30 minutter.
  • Ta blodprøve til VH etter 15, 30, 45, 60 og 90 minutter.

 

Testen gir vanligvis ingen plager som krever oppfølging etter at testen er gjennomført.

Bivirkninger/komplikasjoner 

Arginin kan gi kvalme. Allergiske reaksjoner er sett spesielt ved gjentatte infusjoner. Ved tegn til allergisk reaksjon avbrytes arginininfusjonen. Obs. anafylaksiberedskap.

 

GHRH kan gi flushing.

Tolkning 

Arginin antas å hemme somatostatin på hypotalamisk nivå, mens GHRH stimulerer de somatotrope cellene i hypofysen selektivt. Testen gir et kraftig stimuli til VH utskillelse. Toppverdi kan ventes mellom 30 og 60 minutter. Ved nylig gjennomgått skade av hypothalamus kan testen gi en normal VH respons.

 

Normal forventet VH respons er avhengig av pasientens KMI:1

  • KMI < 25 kg/m2 Grenseverdi 11,5 µg/; sensitivitet 98,7 % og spesifisitet 83,7 %
  • KMI 25-30 kg/m2 Grenseverdi 8,0 µg/L; sensitivitet 96,7 % og spesifisitet 75,5 %
  • KMI > 30 kg/m2 Grenseverdi 4,2 µg/L; sensitivitet 93,5 % og spesifisitet 78,3 %

 

1 Verdiene er hentet fra artikkel i referanselisten.

Referanser 

  1. Corneli, G., et al., The cut-off limits of the GH response to GH-releasing hormone-arginine test related to body mass index. Eur J Endocrinol, 2005. 153(2): p. 257-64. DOI: 10.1530/eje.1.01967