Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Enterovirus D68 RNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
12.04.2024Versjon 1.0

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om luftveisinfeksjon hos

  • barn med <2 ukers sykehistorie
  • immunsupprimerte pasienter

Prøvemateriale 

 

Materiale fra nedre luftveier i steril prøvebeholder.

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av enterovirus D68 RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

1 dag