Pasienter utsatt for drapsforsøk eller grov vold

17.09.2020Versjon 1.2

Når vi får inn pasienter som er blitt utsatt for drapsforsøk eller grov vold, skal vi: 

 1. Registrere i DIPS at det ikke skal leveres ut informasjon om hvor på sykehuset pasienten befinner seg.
  1. Klikk Vis -> Innleggelse -> Åpne aktuell innleggelse
  2. Kryss av for "Ønsker ikke opplyst om innleggelse" helt til høyre i bildet
  3. Under Pårørende merknad, skriv inn "Voldsoffer - informasjon leveres kun ut via pasient eller politet"
 2. Kontakte Seksjon for sikkerhet (55-972004) og
  1. informere om at vi har tatt imot en pasient som er blitt utsatt for drapsforsøk eller grov vold,
  2. be Seksjon for sikkerhet om å få utlevert en overfallsalarm til utlån inntil situasjonen er trygg og avklart.

 

I Akuttmottaket har enkelte leger, alle sykepleiere, samt koordinator overfallsalarm som går direkte til vekter.

 

Dersom trusselbildet krever behov for umiddelbar hjelp, ring politiet på 112

 

Dersom behov for vekter etter at pasienten har forlatt Akuttmottak, men før pkt. 1 og 2 over er iverksatt, ring 55-972222.