CRF-test

26.02.2020Versjon 1.1Forfatter: Johan Arild Evang

Indikasjon 

Avdekke årsak til ACTH-avhengig Cushings syndrom når endogen hyperkortisolisme er bekreftet. 

Kontraindikasjon 

Ingen absolutte.

Praktisk gjennomføring 

Pasienten skal faste fra midnatt kvelden før, men kan drikke vann. Testen tas om morgenen/formiddag.

 

Perifer venekateter i albuevene.  Når nullprøver til s-kortisol og s-ACTH er tatt, settes 100 µg humant CRH «Ferring» som bolus. Blodprøver tas til s-ACTH og s-kortisol etter 15 og 30 minutter.

Bivirkninger/komplikasjoner 

Bivirkningene hjertebank, flushing, varmefølelse i hode, hals og overkropp er vanlige, og går over etter kort tid. Allergiske reaksjoner er ikke sett.

Tolkning 

Gjennomsnitt av s-kortisol verdiene tatt 15 og 30 minutter sammenlignes med basalverdi, og prosent økning beregnes. Resultatet tolkes sammen med to dagers deksametason hemningstest. 

Feilkilder 

Humant CRF har lavere stimulerende effekt enn bovint CRF som ofte oppgis i amerikansk litteratur.

Referanser 

  1. Newell-Price, J., et al., Optimal response criteria for the human CRH test in the differential diagnosis of ACTH-dependent Cushing‘s syndrome. J Clin Endocrinol Metab, 2002. 87(4): p. 1640-5. DOI: 10.1210/jcem.87.4.8357
  2. Isidori, A.M., et al., Discriminatory value of the low-dose dexamethasone suppression test in establishing the diagnosis and differential diagnosis of Cushing‘s syndrome. J Clin Endocrinol Metab, 2003. 88(11): p. 5299-306. DOI: 10.1210/jc.2003-030510