Analyser

Hepatitt C virus (HCV) RNA genotype

29.05.2024Versjon 1.6

Indikasjon for prøvetaking 

Analysen er beregnet som veiledning for valg av behandling hos pasienter med kronisk HCV-infeksjon. Se også Hepatitt C (HCV).

 

Ikke indikasjon

  • Utføres ikke som diagnostisk test for å bekrefte HCV-infeksjon.
  • Utføres ikke ved kjent genotype innen siste 5 år, med mindre det er særskilte årsaker (f.eks. reell mistanke om reinfeksjon) - dette må angis på rekvisisjonen.
  • Utføres ikke ved HCV RNA kopitall < 500 IU/ml.

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av HCV genotype med Line probe hybridiseringsmetode.

Svar 

HCV genotype 1–6 inkludert subtyper.