Hemostatisk nødkirurgi

30.01.2023Versjon 1.0

Hensikten med hemostatisk nødkirurgi 

Se Traumefysiologi ved blødningssjokk.

 

Hos pasienter som er hemodynamisk stabile (-iserte) kan man utføre definitiv kirurgi. Hos pasienter som er hemodynamisk ustabile gjøres Damage-control kirurgi. Denne beslutning gjøres basert på pasientens fysiologi. God dialog med anestesilege underveis og hyppige arterielle blodgassanalyser er viktig.

 

Mål for damage control kirurgi:

 • Stanse blødning og resuscitere pasienten tilbake til normal fysiologi.
 • Kontaminasjonskontroll for å forhindre sepsis og multiorgansvikt.
 • Mål om < 60 minuttes operasjonstid for å unngå den dødelige triade med hypotermi, koagulapati og acidose.

Prinsipper for operativ kontroll av blødning og kontaminasjon 

 1. Begrenset operasjon
  • Blødningskontroll og hindre kontaminasjon
  • Kontroll av blødning fra hjerte, lunger og store kar
  • Konservativ håndtering av blødning fra solide organer (for eksempel pakking)
  • Reseksjon av store tarmskader uten anastomose
  • Alternativ lukning av incisjonene
 2. Resuscitering på Intensiv
  • Varming
  • Gjenopprette god sirkulasjon
  • Væsker
  • Blod
  • Inotropi
  • Reversere koagulopati
 3. Reoperasjon (etter 1-2 døgn)
  • Fjerne pakking
  • Definitiv kirurgi
 4. Reoperasjon ved thoraxskade:
  • Penetrerende thoraxskade + syst BT < 90 mmHg
  • Væske i pericard, påvist med ultralyd

Behandling 

Damage control prinsipper og prioriteringsrekkefølge:

1. Stoppe blødning

 • Kompresjon/pakking
 • Finger/tang
 • Proksimal/distal kontroll ved karskader
 • Hiluskontroll ved parenchymatøse organer

 

2. Hindre kontaminasjon fra f. eks. tarmskader.

 • Isolér skadet avsnitt av tarm med bendelbånd-ligatur eller stapler
 • Ikke bruk tid på å sy primær anastomose hos ustabile pasienter.
  • Tar tid som man ikke har
  • Sannsynligheten for anastomosesvikt er stor ved hemodynamisk ustabil pasient.
 • Unngå stomi under primæroperasjonen.
  • Tar tid
  • Risikoen for komplikasjoner er høy.

 

3. Lukking av insisjon

 • Endelig lukking kan gjøres hvis det ikke er behov for second look
 • Midlertidig lukking med VAC. Bruk det du er kjent med av metode:
  • Hjemmelaget
  • Ferdigproduserte VAC systemer som Abthera fra KCI.

 

Traumelaparatomi på hemodynamisk ustabile pasienter:

 • Vurder grad av hast basert på pasentens fysiologi opp mot tidsbruk på steril oppdekning og vask
 • Vurder tidpunkt for intubasjon, da dette påvirker sirkulasjon. Kan intubasjon utsettes til man er knivklar?

 

Traumelaparatomi:

 • Skalpell i hud fra xiphoid til symfyse.
 • Skalpell gjennom fascie, gjerne i epigastriet hos de som ikke tidligere er operert, med åpning inn i bukhulen
 • Mayosaks for åpning av fascien i hele hudsnittets lengde
 • Koagler og blod fjernes med hender og pussbekken - unngå sug, det går tett.
 • Samle tynntarm utenfor såret.
 • Sjekk at diafragma er inntakt (for mottrykk mot dukene)
 • Pakk i to parakoliske søyler med abdominalduker. Begynn på den siden du ser mest blødning
 • Sjekk at det ikke blør fra krøset, eller at det foreligger et sentralt retroperitoenalt hematom som vokser.
 • Vurder indikasjon for bekkenpakking dersom du ser et hematom som vokser. Pakking av bekken gjøres ekstraperitonealt.
 • Kontaminasjonskontroll: sjekk hele tarmtrakten systematisk fra øsofagus til rektum mtp perforasjon.
 • Diskuter sammen med anestesilege om pasienten er stabil nok til utpakking eller om pasienten skal lukkes med vakuum-dekning og deretter tas til intensiv for resucitering
 • Ved evt utpakking skal man først pakke ut den siden hvor man har minst mistanke om blødning.
 • Pasienter som er leverpakket bør ha CT angio når de er stabile nok til dette, mtp indikasjon for coiling.

 

 

Prioritering av blødningskilder:

 1. Store kar
 2. Parenchymatøse organser
 3. Tarmkrøs
 4. Retroperitoneale organer