Kvalmebehandling, øye (voksne)

16.01.2023Versjon 0.2Forfatter: Nora Zergi / Elin Bjørnestad

Generelt 

Ved generell anestesi til inngrep > 30 min skal alltid kvalmeprofylakse vurderes. Vær oppmerksom på at postoperativt kan hypoksi, hypotensjon, hypovolemi, hypoglykemi og smerter utløse POKO.

 

A. Disponerende faktorer POKO

 • tidligere POKO eller reisesyke.
 • ikke-røykende kvinne < 50 år
 • postoperative opioider

 

B. Inngrep assosiert med POKO

 • strabisme
 • gassanestesi
 • anestesivarighet >2 timer

Kvalmeprofylakse  

  1. To disponerende faktorer under A eller ett av inngrepene under B:
   • droperidol 0,75mg iv ved avslutning anestesi
  2. En disponerende faktor under A + ett av inngrepene under B eller tre disp. faktorer:
   • deksametason 4-8mg iv etter innledning + droperidol 0,75mg iv ved avslutning
  3. To disponerende faktorer + ett av inngrepene under B eller fire disponerende faktorer:
   • deksametason 4-8mg iv etter innledning + droperidol 0,75mg iv + ondansetron 4mg iv ved avslutning

POKO - Anfallsbehandling 

Pasienter som har fått kvalmeprofylakse bør fortrinnsvis få anfallsbehandling med et medikament fra en annen gruppe antiemetika.

 • droperidol 0,75 mg x 3 iv
 • ondansetron 1-4 mg x 3 iv
 • metoklopramid 10-25 mg iv som første dose, så 10 mg x 1-3 (max. 0,5mg/kg/døgn)
 • cyklizine: 50 mg x 3 iv
 • propofol: 20 mg iv (subhypnotisk dose)