Analyser

Chikungunyavirus IgG

10.04.2024Versjon 1.1Forfatter: Andreas Lind

Indikasjon 

  • Mistanke om infeksjon med chikungunyavirus.
  • Feber etter opphold i land med chikungunyavirus.

 

Rekvireres sammen med Chikungunyavirus IgM.

Prøvemateriale 

 

Analysevolum

Minimum 200 µL.

Rekvirering 

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

 

Husk å oppgi klinisk problemstilling, reiseanamnese og sykdomsvarighet.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemsik analyse på automatisk analyseplattform, VirClia, Diagen.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

  • Negativ
  • Gråsone
  • Positiv

Svartid 

1-8 virkedager.

 

Ta kontakt med laboratoriet på tlf. 22 11 88 57 ved behov for raskt svar.

Tolkning 

Lege tolker og kommenterer prøvesvar basert på eventuelle tidligere prøveresultater og oppgitt klinisk informasjon.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.

Nyttige lenker 

Importfeber i Metodebok for Infeksjonsmedisin (OUS).

 

Chikungunyavirus-sykdom i Smittevernveilederen (FHI).