Behandling med Vancomycin på sengepost

31.05.2023Versjon 0.2Forfatter: Iselin AndresenGodkjent av: Stig Heir

Hensikt og omfang 

Sikre adekvate antibiotikakonsentrasjoner under behandling. Unngå toksiske bivirkninger.

Ansvar og målgruppe 

Målgruppe: Alle som er involvert i pasientbehandlingen på sengeposten.

 

Ansvar: Avdelingsledelsen har ansvar for implementering av prosedyren og for at alle er kjent med innholdet.

Vancomycinbehandling 

Vankomycin er indisert ved alvorlige infeksjoner forårsaket av gram-positive bakterier som er mottakelige for Vancomycin .

 

Vankomycin er nefrotoksisk og akutt nyresvikt er en alvorlig bivirkning. Selv om nyresvikten som oftest er reversibel er det viktig å forebygge den og oppdage en eventuell nyresvikt tidlig i forløpet. Nefrotoksisiteten øker dersom:

 

 • Behandlingstid ( > 3 uker)

 • Vancospeil viser høye bunnkonsentrasjoner

 • Behandling med minoglykosider, NSAIDS eller furosemid foregår på samme tid

Væskebehandling 

 • Dehydrering øker faren for nyresvikt ved Vancomycinbehandling. Pasienter som får Vancomycin intravenøst skal derfor ha minimum 2500 ml væske pr døgn, dette inkluderer per os og medikament-væske. Pasienten skal informeres om dette.

 

 • For å få en oversikt over pasientens væskeinntak skal det skal føres drikkeliste de to første døgnene og deretter på indikasjon. Lege må ordinere væske intravenøst i kurven dersom pasienten ikke oppnår ønsket mengde pr. os.

samtidig bruk av andre legemidler 

 • Lege må gjennomgå alle medikamenter pasienten bruker. Alle medikamenter som er potensielt nefrotoksiske og ikke absolutt nødvendig skal seponeres. Pasienter som får Vancomycin skal ikke samtidig ha NSAIDS.

Prøvetakning 

Nyrestatus

 • Det skal tas nyrestatus (Kreatinin og GFR) på alle pasienter før oppstart av Vancomycin. Deretter minst 2 ganger i uken, henholdsvis mandag og torsdag.

Serumkonsentrasjonsbestemmelse

 • Den første prøven skal tas som 0-prøve før 4 eller 5 dose, ut i fra hva som er mest hensiktsmessig. Deretter tas 0-prøve umiddelbart før morgen-dose mandag og torsdag.
  Ved mistanke eller påvist akkumulering av det antimikrobielle midlet, bør analysen utføres daglig inntil situasjonen er normalisert.

 

Referansenivå:

 • 0-prøve (bunnprøve): 15-20 mg/L

 

Hverdager etter kl 1530 + helg/helligdag:

 • Bruk papirrekvisisjon til SABHF – Seksjon for medisinsk biokjemi. Kryss av under ”Annet” og angi ”Vancomicin”. Husk å skrive på tlf nr til gruppeleder på aktuell post for prøvesvar. Prøven leveres deretter på Bærum sykehus.