Analyser

Adenovirus antigen (fæces)

07.06.2021Versjon 2.1

Indikasjon for prøvetaking 

Gastroenteritt, spesielt hos små barn.

Se også Adenovirus DNA (fæces).

Prøvemateriale 

Prøvetaking og behandling 

Prøvene bør oppbevares ved 2-8 °C og testes snarest mulig. Prøvene kan oppbevares ved 2-8°C i 48 timer, eller fryses ved -20°C.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Svartid 

Vil variere utifra lokale forhold.

Akkreditert