Elektronisk utsendelse av SPL notat til fastlege/henviser

22.09.2023Versjon 0.1Forfatter: Marte Bleikelia Alviniussen Godkjent av: Jannicke S. Karlengen Godkjent dato: 2023-09-22

Hensikt/omfang 

Muliggjøre riktig utsendelse av sykepleienotat til fastlege/henviser

ANSVAR OG MÅLGRUPPE 

Sykepleier

uTFØRELSE 

1. Hent opp pasient (F11). Dobbeltsjekk at det er riktig pasient.

 

2. Velg nytt dokument.

 

3. Knytt notatet til riktig kontakt, konsultasjonsdagen eller siste kontakt. Trykk velg. (Ingen knytning her – kan notatet ikke sendes ut)

 

4. Velg dokumenttype: SPL notat til fastlege/henviser (edi). Trykk: Ok

 

5. Velg riktig mottaker og slett de som ikke skal ha kopi av notatet. Er det to leger (både henviser og fastlege) fra samme legekontor henviser slettes. Interne leger må også slettes. Dersom de allikevel skal ha kopi gjøres det på en annen måte – se bruksanvisning lenger ned. Lagre.


Obs! Man kan sende til flere mottakere, men det er fastlegen som er hovedmottaker.
Dersom man ikke finner den mottakeren man vil sende til i systemet må det sendes melding til Sykehuspartner om at den må legges inn for deretter å få sendt notatet dit. (Meldes via min sykehuspartner – DIPS og kliniske systemer - bestille nye og endringer på rekvirenter (MHH)).

 

6. Notatet er opprettet og du kan hente frase via F8 eller Shift+ F8.

 

7. Før notatet godkjennes – se over skrivefeil, ta bort det som ikke passer osv. (Høyreklikk velg lagre eller trykk CTRL + G deretter «godkjenn». Når notatet er godkjent sendes notatet til fastlegen med en gang.

 

8. Interne leger som skal ha kopi:
Høyreklikk - send - intern melding - fyll ut slik vist under og trykk send. Notatet følger da med den gule lappen til legen.