Analyser

Hepatitt B virus surface antigen (HBsAg) konfirmasjonstest

11.04.2024Versjon 1.7

Indikasjon for prøvetaking 

Analysen er beregnet for å bekrefte/avkrefte prøver som er funnet svake reaktive for Hepatitt B virus surface antigen (< 10 s/co).

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Nøytralisasjonstest på CMIA-teknologi med fleksible analyseprotokoller (Chemiflex).

Svar 

Negativ / Positiv.

 

Svar kommenteres av lege.

Tolkning 

En prøve anses som bekreftet for HBsAg hvis signalet for prøven som ikke er nøytralisert gir et resultat som er større enn eller lik cutoff-verdien (S/CO ≥ 0,70) og signalet for den nøytraliserte prøven er redusert med minst 50 % sammenlignet med den ikke-nøytaliserte prøven.