Analyser

Herpes simplex virus 1,2 DNA

16.09.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Se også Herpes simplex virus (HSV).

Mistanke om herpes simplex infeksjon ved utslett, sårinfeksjon i hud og slimhinner, øyeinfeksjon eller i CNS.

 

Ikke indikasjon: Overflatiske prøver fra slimhinner i øvre luftveier.

Utførende laboratorium 

Molde/Ålesund: Som del av Akuttpanel spinalvæske

Molde: Alle andre prøvematerialer

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Tolkning 

Negativ resultat i spinalvæskeprøve tatt tidlig i et akutt sykdomsforløp utelukker ikke sikkert Herpes simplex-infeksjon (vindusfase).

Merknader 

Virale infeksjoner i sentralnervesystemet er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Genital herpes er ikke meldepliktig til MSIS.