Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hepatitt B virus e-antistoff

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
28.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Hege Solem, Andreas Lind, Veselka DimovaGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

Utredning ved kronisk Hepatitt B-infeksjon inkludert vurdering av smittsomhet.

Se også Hepatitt B (HBV).

Prøvemateriale 

Serum og EDTA-plasma.

Minimum 150 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplattform, Roche, Cobas e801.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-8 virkedager.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.