Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Malaria mikroskopi

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS
28.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

Se Malaria.

Undersøkelsen gjøres ikke rutinemessig ved Avdeling for mikrobiologi. Vennligst ta kontakt med vakthavende lege på Infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevål (Telefon og calling på vakt). Se også Malaria DNA

Prøvemateriale 

EDTA-blod. Tykk- og tynndråpe rekvireres ved Avdeling for medisinsk biokjemi og vurderes av vakthavende lege ved infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevål. Se Malaria for detaljer.