Høsting av caput femoris

12.03.2024Versjon 1.0Forfatter: Christine Røde BrenneGodkjent av: Kari L. Baadstø (avd.sjef operasjon)Godkjent dato: 2023-09-21

Link til EK-håndboken 

Link til prosedyre i EK-håndboken (virker kun ved bruk av PC tilknyttet MHH)

https://ek-mhh.sikt.sykehuspartner.no/Portal/2/Search?q=benbank&search_class=-99#rpShowDynamicModalDocument-1195