Prøver fra indre øye

28.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om endoftalmitt av infeksiøs årsak. Prøven tas av øyelege.

Prøvetakingsutstyr 

Sprøyte for aspirasjon
Steril prøvebeholder

Utførelse 

  • Corpus vitreum: Stikk nålen inn gjennom sklera, bak limbus.
  • Forkammer: Stikk nålen inn gjennom limbus.
  • Aspirer prøvemateriale til sprøyten.
  • Send materialet i forseglet sprøyte eller på steril prøvebeholder.

Prøvevolum 

  • Avhenger av hva som ønskes undersøkt. Se analysekapittelet for hver enkelt analyse.
  • Ved lite prøvemateriale og flere rekvirerte undersøkelser, vennligst angi prioritering.

Prøvebehandling 

  • Raskest mulig transport til mikrobiologisk avdeling.
  • Prøver fra indre øye ved alvorlig klinikk bør meldes telefonisk, særlig utenom ordinær arbeidstid. Se Hasteprøver for detaljer.