Analyser

Francisella tularensis dyrkning

  Sendeprøve: St. Olavs hospital
02.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om harepest (tularemi).

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriologisk dyrkningsmetodikk inklusive selektivt medium for F. tularensis.

Utførende laboratorium 

Ved klinisk mistanke sendes prøven for dyrkning og PCR til St.Olavs hospital.

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

Negative svar: 10 dager.

Svartid for positive resultater vil variere.

Merknader 

  • Mistanke om Francisella må alltid oppgis på laboratoriets rekvisisjon. Dette for å sørge for adekvat håndtering av prøven og for å redusere smitterisiko for laboratoriets personale.
  • Tularemi er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A). Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.
  • Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser ved utbrudd, ved mistanke om overføring med næringsmidler eller ved smitte fra dyr.