Analyser

Blodkultur (mykobakterier)

10.04.2024Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om milliær tuberkulose
  • Mistanke om andre systemiske mykobakterielle infeksjoner

Prøvemateriale 

Prøvetaking og behandling 

Obs! Det skal brukes egne blodkulturflasker for dyrking av mykobakterier. Se også Blodkultur.

Oppbevaring og forsendelse 

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av bakterier og sopp i blod ved hjelp av et blodkultursystem.

Flasken er ikke selektiv og andre bakterier enn mykobakterier og sopp kan vokse i flasken.

Svar 

Vekst/Ingen vekst

 

Blodkulturflasker som er positive blir først mikroskopert og funn av syrefaste staver rapportert.

 

Videre undersøkelser settes igang umiddelbart for å skille M. tuberkulosis komplekset fra atypiske mykobakterier.

Svartid 

Negative blodkulturer

  • Flasker uten vekst etter 42 dager ansees som negative.

 

Positive blodkulturer

  • Ringes ut umiddelbart. Det kan ta flere uker før flaskene flagger ut som positive.
  • Undersøkelser som skiller mellom atypiske mykobakterier og M.tuberkulosis komplekset gjøres så raskt som mulig.
  • Endelig identifisering og evt resistensbestemmelse: varierer etter hvilke mykobakterie som vokser. Dyrkningssvar kan ta mange uker, men besvares vanligvis senest innen 6 uker etter positivt mikroskopifunn.