Thyroidea- og parathyreoideakirurgi

02.11.2023Versjon 0.5

Generelt 

Preoperativt

 • I utgangspunktet euthyreot pasient til hemithyreoidektomi.
 • Total thyreoidektomi kan gjøres på ASA 1-2 pasienter av trenet kirurg. Pas. skal da være nr. 1 på programmet og ha avtalt plass på KOS etter utskrivelse fra DKS.

 

Pasientene utredes dagen før operasjon

 • Blodprøver rekvirert av kirurg: TSH, fT4, elektrolytter (obs s-Ca ved parathyreoidea adenom), stemmebåndsundersøkelse, tilsyn av kirurg på mammografisenter og anestesilege på DKS-undersøkelsesrom.
 • Svar på samtlige blodprøver foreligger ikke før morgenen operasjonsdagen. Sjekk lab.svar før pasient tas inn på stue.

 

Premedikasjon operasjonsdag

 • Paracetamol.

 

Anestesi

 • TCI/tube (oftest EMG tube rekvirert av kirurg). Bruk ved behov også mivacurium til intubasjon.
 • OBS! Viktig å feste tuben på en slik måte at den ikke glir opp når kirurg lener seg mot pasienten! Krever godt plasterfeste på begge sider av ansiktet.
 • Pasienter med kjente nakkesmerter kan legge seg til rette på op.bordet med ekstensjon i nakken før innledning slik at eventuelle posisjoner som gir økt smerte unngås i størst mulig grad.
 • Anestesilege kontrollerer at EMG tuben er plassert optimalt i forhold til nervesignal før dekning av pasienten. Bruk evt. Glideskop ved vansker med å se markering på EMG tuben i forhold til stemmespalten.
 • Bruk BIS monitorering. TOF måling brukes dersom det gis mivacurium.
 • Arteriekran for hyppig blodprøvetaking ved parathyreoidektomi.
 • Ondansetron og fentanyl gis før vekking. Paracetamol iv dersom dette ikke er gitt som premedikasjon.

 

Postoperativt

 • Hevet overkropp. Pas. skal faste 2 timer postoperativt.
 • Lab: ikke rutinemessig: Hvis total thyroidektomi/parathyroidea kirurgi er planlagt med overnatting på sykehus er følgende postoperativ lab. aktuell: S- Ca, ion-Ca, fosfat, albumin og evt. kalktabletter til kvelden (avgjøres av kirurg).
 • Smertelindring postop: paracetamol, fentanyl iv ved behov, celekoksib, evt. oksykodon, evt. ketorax, evt. cervical plexus blokade.
 • Liggetid postoperativt: parathyreoid- og hemtithyreoidektomi skal ligge 3-4 timer, individuell vurdering ved anestesilege. Total thyreoidektomi skal ligge 4 timer.

 

Sykehotell 1. postoperative natt

 • Blir tilbudt normalvektige pasienter, ASA 1-2 (hemithyreoid-, parathyroidektomi) som har liten/moderat forstørret kjertel. Pasienten skal ha personlig følge og informasjon om komplikasjoner og reinnleggelse.
 • Ellers overnatter pasientene i sykehuset til neste dag.