Endokardittprofylakse

08.02.2024Versjon 1.6Forfatter: Torgun Wæhre, Gry Klouman Bekken og Trygve Husebye

Bakgrunn 

Antibiotikaprofylakse anbefales kun til pasienter med høy risiko for å få endokarditt

 • Klaffeprotese (uansett mekanisk eller biologisk, inkluderer TAVI)
 • Tidligere gjennomgått endokarditt
 • Kompliserte kongenitte hjertefeil med cyanose før korrigering og < 6 mnd etter korrigering
 • Korrigerte medfødte hjertefeil med restdefekt
 • Kirurgisk konstruerte shunter
 • Hjertetransplanterte med klaffefeil

 

Antibiotikaprofylakse gis kun ved prosedyrer med økt risiko for endokarditt

 • Tannekstraksjon og andre tannkirurgiske inngrep samt tannlegeprosedyrer som medfører perforasjon av munnslimhinnen eller manipulering av tannkjøtt/periapikale del av tennene.
 • Kirurgi på infisert vev

 

Merk: Det er IKKE indikasjon for antibiotikaprofylakse ved eks bronkoskopi, gastrokirurgiske prosedyrer (gastroskopi, koloskopi, ERCP), gynekologiske prosedyrer (provosert abort, innsetting av IUD, fødsel, keisersnitt), TØE eller urologiske prosedyrer (blærekateterisering, cystoskopi, prostatabiopsi).

Antibiotikaprofylakse 

 • Peroral medikasjon er tilstrekkelig for alle pasienter (parenteral gis kun hvis peroral behandling ikke er mulig)
 • Èn dose er nok
 • Ved kirurgi på infisert vev og kjent mikrobe velges profylakse etter resistensmønster. Ved inngrep på infisert vev hvor stafylokokker kan være involvert (lungeabscess, hud og bløtdelsinfeksjoner) bør et stafylokokkaktivt medikament velges, eks kloksacillin eller cefalosporin.

 

Peroral profylakse

Standard: Amoksicillin 2 g PO 1-2 timer før prosedyren.

 

Alternativ ved penicillinallergi: Klindamycin 600 mg PO 1-2 timer før prosedyren

 

Parenteral profylakse

Standrad: Ampicillin 2 g IV 30-60 min. før prosedyren.

 

Alternativ ved penicillinallergi: Klindamycin 600 mg IV eller ceftriakson* 1 g IV 30-60 min før prosedyren

* kun ved allergi non-type 1

 

Ved inngrep på infisert vev hvor stafylokokker kan være involvert (lungeabscess, hud og bløtdelsinfeksjoner) bør et stafylokokkaktivt medikament velges, eks kloksacillin eller cefalosporin.

Generell profylakse (meget viktig) 

Pasienter med hjertelidelser som gir høy og moderat risiko for endokarditt skal instrueres om viktigheten av god daglig tannhygiene og for regelmessig kontroll hos tannlege og behandling og sanering av andre tilstander som gir økt fare for bakteriemi.

Pasientveiledning 

Alle pasienter som har hatt en bakteriell endokarditt eller som har en hjertelidelse med høy risiko for endokarditt skal utstyres med en skriftlig veiledning som de skal vise til tannlege og ved legebehandling som omfatter kirurgiske prosedyrer eller inngrep som kan gi økt risiko for endokarditt. Se Endokarditt-profylakse.