Analyser

Parotittvirus IgG

22.09.2021Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 200 µL.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, LiaisonXL DiaSorin.

Svar 

Negativ/ Positiv

 

Enkelte laboratorier vil angi titernivå/konsentrasjon.

Svartid 

1-4 virkedager.

Akkreditert 

Analysen akkreditert etter ISO 15189.