Karskader

16.05.2023Versjon 0.2

Diagnostikk 

Det viktigste er å tenke på muligheten for at pasienten har en karskade!

 

5 klassiske tegn - 5 P-er:

 1. Pain
 2. Pallor
 3. Paresthesia
 4. Paralysis
 5. Pulselessness

 

Doppler-signal alene er ikke tilstrekkelig for å vurdere om en ekstremitet er adekvat sirkulert - det må alltid gjøres trykkmåling.

Terskelen for å gjøre angiografi er lav. CT angio er best egnet ved skader i thorax og abdomen.

Klassifikasjon av karskader 

 1. Penetrerende
 2. Stumpe
 3. Indirekte
 4. Iatrogene

Klinikk 

5 klassiske tegn - 5 P-er:

 1. Pain
 2. Pallor
 3. Paresthesia
 4. Paralysis
 5. Pulselessness

Behandling 

Halskar sone 1 - Nederst på halsen , inferiort for thyroideabrusken

 • Stabil pasient: lokalisér skadested med CT angiografi
 • Penetrerende skade hos ustabil pasient: Median sternotomi, evt med med forlengelse av snittet opp på hals eller over clavicula. Primært mål er proksimal/sentral kontroll på karet som blør.

 

Halskar sone 2 - Midt på halsen , mellom thyroideabrusken og kjevevinkelen

 • Stabil pasient: lokalisér skadested med CT angiografi
 • Penetrerende skade hos ustabil pasient: Halseksplorasjon. Skråsnitt ved fremre kant av m. sternocleidomastoideus. Primært mål er direkte kontroll på karet som blør. Lettere å få tilgang enn i sone 1 og 3.

 

Halskar sone 3 - Øverst på halsen , under kjevevinkelen

 • Stabil pasient: lokalisér skadested med CT angiografi
 • Penetrerende skade hos ustabil pasient: Hvis mulig å komme til kirurgisk, operasjon. Komprimér direkte, inntil flere kirurger kan hjelpe.  Luksering av kjeven eller deling av mandibelen kan være nødvendig for å få kontroll.

 

Stumpe skader av carotis

 • Som oftest disseksjon.
 • Konservativ behandling
 • Fragmin (f. eks. 5000 x 2, avhengig av kroppsvekt) for å redusere risiko for trombosering og embolisering

 

Karskader i buk og bekken

 • Stabil pasient med skade i aorta/iliaca: husk mulighet for stentgraft
 • Aortaskader sutureres direkte med Prolene 3-0 eller 4-0.
 • Vena cava-skader sutureres med Prolene 5-0
 • Andre veneskader sutureres med Prolene 5-0 eller 6-0
  • De fleste vener kan ligeres.

 

Lyskeblødninger

 • Komprimér pågående blødning med fingre, knyttneve eller stilktupfer.
 • Ha minst én assistent, helst flere.
 • Langsgående snitt i lyske med proksimal kontroll, gå gjennom lyskebåndet ved behov.
 • Bruk gjerne okklusjonskateter i profunda.
 • Sutureres direkte med Prolene 5-0 eller 6-0, eventuelt med vene- eller perikardpatch.
 • Narkomane som kommer inn med trombosert a. femoralis communis, abscess og blødning, skal ikke ha graft eller bypass primært.
  • Ligér arterien og la såret ligge åpent.
  • Fasciotomi på mistanke om compartment.

 

Skader på a. poplitea eller leggarterier (ofte i kombinasjon med ortopedisk skade/operasjon)

 • Avbrutt flow i a. poplitea gir alltid kritisk ischemi, start derfor operasjonen med fasciotomi på legg.
 • Anlegg venebypass med eksklusjon av skadet arteriesegment.
 • Én åpen leggarterie med kontinuitet ned i foten er tilstrekkelig hos karfriske pasienter

 

Skader på a. brachialis

 • Som regel a. brachialis som er skadet.
 • Kan som regel ligeres, pga god kollateral sirkulasjon.
 • Alternativt venebypass, vurdér samtidig fasciotomi.